คอนโดจรัญสนิทวงศ์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด

คอนโดจรัญสนิทวงศ์ชาวต่างชาติและนิติบุคคลต่างประเทศได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของห้องชุดในประเทศไทยในชื่อของตนเอง คอนโดจรัญสนิทวงศ์แต่โปรดจำไว้ว่านี่หมายถึงการเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดแห่งประเทศไทย อาคารอพาร์ตเมนต์บางแห่งในประเทศไทยไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด คอนโดจรัญสนิทวงศ์อาคารอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นพบได้ทั่วไปในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

คอนโดจรัญสนิทวงศ์และชาวต่างชาติมักไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่างห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาคารชุดกับยูนิตในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียน คอนโดจรัญสนิทวงศ์ทั้งอาคารและห้องชุดอาจมีลักษณะเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียน การคุ้มครองทางกฎหมายมีจำกัดเมื่อเทียบกับการคุ้มครองที่เสนอให้กับเจ้าของและผู้ซื้อภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดกรณีเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์

บริหารงานโดยสำนักงานที่ดินในท้องถิ่น สำนักงานที่ดินในท้องถิ่น

ที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. อาคารชุด ยูนิตไม่มีโฉนดกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรรมสิทธิ์ห้องชุดไม่ได้แยกจากตัวอาคารโดยรวมตามกฎหมายและสามารถเช่าห้องชุดได้เฉพาะในส่วนของ คอนโดจรัญสนิทวงศ์อาคารหรืออาคารโดยรวมจะต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ร่วมกันของผู้ซื้อหน่วยทั้งหมดรวมกัน แต่จะไม่รวมที่ดินที่อาคารตั้งอยู่เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นคอนโดมิเนียมที่แท้จริง คอนโดจรัญสนิทวงศ์แต่ละหน่วยเสนอกรรมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์และที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของเจ้าของห้องชุดทั้งหมดเอกสารหลักในการเป็นเจ้าของห้องชุดที่แท้จริง

คือโฉนดห้องชุดที่ออกและบริหารงานโดยสำนักงานที่ดินในท้องถิ่น คอนโดจรัญสนิทวงศ์สำนักงานที่ดินในท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด โฉนดห้องชุดเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ หลักฐานการเป็นเจ้าของไม่ควรสับสนกับ หนังสือบ้าน ในประเทศไทยหรือ คอนโดจรัญสนิทวงศ์ซึ่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นและมีที่อยู่แบบเต็มและผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์

แต่ไม่ควรสับสนกับเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของการถือครองกรรมสิทธิ์

ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ อพาร์ตเมนต์ในอาคารที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด คอนโดจรัญสนิทวงศ์อาจมี หนังสือบ้านฉบับภาษาไทยแยกต่างหาก แต่ไม่ควรสับสนกับเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของการถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดโดยชาวต่างชาตินั้นถูกจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด คอนโดจรัญสนิทวงศ์ คอนโดมิเนียมข้อกำหนดหลักสำหรับการถือครองชาวต่างชาติคือไม่เกิน 49% ของพื้นที่ชั้นทั้งหมดของทุกยูนิตในอาคารชุดที่รวมเข้า

ด้วยกันอาจเป็นชาวต่างชาติได้ ในกรณีที่ห้องชุดที่เท่ากัน 100 ห้องในคอมเพล็กซ์ 49 ห้องสามารถเป็นของต่างชาติได้ ส่วนที่เหลืออีก 51 คอนโดจรัญสนิทวงศ์ห้องต้องเป็นของคนไทยในกรณีที่โควตา 49% สำหรับการถือครองกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศในโครงการคอนโดมิเนียมขายหมดแล้วหน่วยที่เหลือสามารถเช่าได้ภายใต้สัญญาเช่า 30 ปีจดทะเบียน ไม่มีข้อ จำกัด ในการเช่าและกฎหมายเช่าทรัพย์สินตามปกติ สำหรับที่ดินหรือบ้าน มีผลบังคับใช้กับคอนโดมิเนียม